Az Egyesület mint spirituális iskola

A Mester Vallyon Imre által alapított Foundation for Higher Learning elnevezésű, sem politikához, sem valláshoz nem tartozó spirituális iskolában, melynek része Egyesületünk, olyan útra lelhetnek a keresők, mely összeegyeztethető a mai kor társadalmának elvárásaival: családdal, karrierrel és e világi felelősséggel. Az Iskola az Ősi Tradíciók (a Jóga, a Kabbala, a Miszticizmus, a Buddhizmus, a Zen, a Taoizmus) tanításait a jelen energiáival ötvözve vezet a Spirituális Ösvényen, rámutatva a minden alapját képező Egységre, az Egyetlen Igazságra, az Egyetlen Valóságra. Az Iskola célja a Csoporttudatosság, a Lélektudatosság és a Csoportlélek-tudatosság elérése. Csoportban dolgozva, meditálva és mantrázva a létrehozott egyesített energia minden egyes egyén számára a nagyobb spirituális fejlődés lehetőségét nyújtja.


Mi, fizikai testbe inkarnálódott emberek, akik a megtestesüléssel elhatárolódtunk a tágabb Valóságtól, a Lélek és a Mindenséggel való Egység Birodalmától, bár a tudatosság korlátai közt élünk, mégis elérhetjük a Megszabadulást, az Önfelismerést ebben az életben. Különböző személyiségtesteink összehangolása, a Lélekkel való kapcsolat kiépítése, a kiegyensúlyozott spirituális fejlődés elvezethet bennünket a Megvilágosodáshoz. Iskolánk három alappillére: a Tudás Útja (JÑĀNA YOGA), az Odaadás Útja (BHAKTI YOGA) és a Szolgálat Útja (KARMA YOGA). A spirituális energiák két irányba fejlődnek: függőlegesen, belső megszabadulásunk érdekében, és vízszintesen, személyiségünk harmonikus fejlődéséért. Iskolánk fő feladata a Spirituális Igazságok tanításán túl a Tanítások gyakorlatban történő megtapasztalásának elősegítése a különböző meditációs technikák által. A felismert Igazságokon és a megélt Misztikus Élményeken keresztül a Lélek, a Fény, Isten nem csupán filozófiaként, hanem természetes valóságként válnak életünkké.


Iskolánkban a meditáció gyakorlása eszköz a Magasabb Tudatosság eléréséhez; út, mely visszavezet a Forráshoz, a Lélekhez, a bennünk élő Istenhez. A meditáció számos változatával foglalkozunk: légzésgyakorlatokkal, csönd-meditációkkal, hanggyakorlatokkal, szimbólumokkal és kardgyakorlatokkal. Ezek együttes gyakorlásával teszünk kiegyensúlyozott fejlődésünkért.


Iskolánkban szervezett és felépített munka folyik. Csoportban heti rendszerességgel meditálunk és mantrázunk. Havonta tartunk workshopokat tanítással, gyakorlással. Évente tartunk hosszabb elvonulást, melyen Mester Vallyon Imre személyes jelenlétével, az általa közvetített Isteni Fény, Szeretet és Bölcsesség erejével és belső tapasztalásokkal gazdagodva valóban változhatunk, ezzel segítve a Fény terjedését, az Emberiség és bolygónk fejlődését.


"Akármit magyarázok, akármilyen csodálatos dolgokat mondok, az igazi Valóság az, amit ti fedeztek fel saját magatok. Mi csak utat mutatunk. A Tanítók utat mutatnak, magyarázzák, hogy csináljátok így, csináljátok úgy, és ha jól megcsináljátok, akkor valami eredmény lesz. De, hogy mi az Élet értelme és mi a tökéletes Valóság, azt csak saját magatoktól tudjátok felismerni. Azt nem lehet átadni. A Valóságot nem lehet átadni, nincs olyan, hogy „itt van egy darab Valóság, legyen a tiéd”. A tapasztalataimat át tudom adni, de az nem a Valóság. Amit ti tapasztaltok, amit ti realizáltok, ti éreztek meg, ti láttok belülről - számotokra az a Valóság."

(Idézet Mester Vallyon Imre 4151. számú Tanításából.)