Beszámolók a tanítványoktól:

"Elérkezett az életemben egy pillanat, amikor megkondult Lelkem harangja. Belső hívásra érkeztem a Csoportba. Már az első alkalommal éreztem, hogy hazaérkeztem, mindig is ide vágytam. Azóta Lelkem irányításával intenzíven végzem az Imre által átadott gyakorlatokat, és örömmel részt veszek a Csoport munkájában. Lelkem fejlődésének útja vált az életem értelmévé. Van bennem egy belső bizonyosság, hogy erre a lehető legjobb hely ez a csoport. Ajándék és privilégium, hogy Imre - mint élő magyar Mester - áldása kíséri utamat. Köszönjük a Csoportért és az Emberiségért tanúsított végtelen szeretetét és szolgálatát."

"Mikor Imre tanításait hallgatom, eltűnnek belőlem a kérdések, és helyüket felváltja bennem a csend és az öröm, mert ebben a rendkívüli Erőtérben, amiben Imre él, és amit megoszt velünk, minden teljes és egész. Az Áldás pedig kézzelfogható tapasztalattá válik életünkben."

"A Csoportban élő Energiát tapasztalunk: Békét, Szeretetet, Nyugalmat, Fényt. Nem számít, milyen személyiséggel vagyunk jelen, kik gyűltünk össze. A gyakorlatok során, a Lélekhez kapcsolódva megéljük mindazt, amit Imre tanít. És megértjük: mindannyian Fénylő Lelkek vagyunk, akik az Egyetlen Cél felé tartunk."

„Imre jelenléte: a sugárzó és határtalan Szeretet bölcsessége. Áldás és ajándék."

"Imre világszerte tanít. Tanítványai más-más országokból, kultúrákból származnak, különböző nyelveken beszélnek. Imre beavatott minket abba a titokba, hogy létezik egy olyan egyetemes, közös nyelv, amelyet mindenki ért, amely nemcsak a különböző kultúrájú és nyelvű embereket, de az Univerzum összes létezőjét összekapcsolja: a Csend."

"Számomra szinte felfoghatatlan a Tudás mélysége, melyet Imre közvetít. Mérhetetlenül nagy Kegyelem, aminek a befogadása feladat is, amihez fel kell nőnünk, hogy méltóképpen éljünk vele, és szolgáljuk általa az Emberiség javát."

"Csodálatos megérezni és megérteni Imre tanítását arról, hogy Egyek vagyunk, nemzeti, családi, társadalmi, vallási háttértől függetlenül; hogy egy Emberiség vagyunk, Egyként járjuk az Utat. Amikor ezt felismerjük, felvállaljuk a felelősséget, és megtesszük mindazt, amit tehetünk: önmagunkat harmóniába hozzuk, és felébresztjük szívünkben a valódi Szeretetet."

"Az Imre által átadott gyakorlatok nagyon sokat segítettek hétköznapi, világi életem harmóniába hozásában, megváltoztatásában. Azóta tudom, hogy Imre iskolája, a Szeretet és a Bölcsesség Iskolája az az iskola, amelyet egész életemben kerestem, és ez az az Út, amelyen haladnom kell tovább és tovább."

„Azt hiszem, egy vagyok azok közül, akik régóta kutatnak valami után, amit szavakkal kifejezni nem lehet, csak érzi az ember a szíve mélyén, hogy valami hajtja előre addig, amíg rá nem talál. Úgy érzem, egész életemben - sőt, talán sok ezer éve - ezt a Tudást kerestem, amit Imre ad át nekünk. A belső Igazság, amit oly sokan annyira szomjazunk, a Fény, mely ha eddig rejtve volt is előttünk, most újra megélt valósággá válik bennünk Imre tanításai és Áldása által."

"Imre finoman, érzőn és egyszerűen formál, nevel, gyógyít, épít, támogat. Felragyogtatja bennünk azt a legnagyobb Jót, amiről nem is tudtuk, hogy bennünk van."

"Lépésről lépésre vezet az Út. Kitartás, odaadás és alázat szükséges hozzá. Minden további segítséget megkapunk Imrétől. Folyamatosan tapasztalom. Hálás szívvel köszönöm."

"Nem lehet szavakkal leírni azt a tapasztalatot, amikor felsejlik a Szív mélyén a Mindentudás. A tapintható Csend végtelen, gyógyító örömmel, boldogsággal és áhítattal tölt el."

"Mai világunkban sok Lélek keresi az utat 'haza', Istenhez. Azonban nem mindegy, ki vezet minket. Vannak, akik mesternek vallják magukat, valódi Tudás nélkül. Igazi csodaszámba megy, ha Megvilágosodott Mesterrel találkozhatunk. Én hálás vagyok Istennek, hogy Mester Vallyon Imréhez, az Ő iskolájához csatlakozhattam; hálás vagyok, és köszönöm Imrének, hogy tanítványaként elfogadott."

"Sok-sok éve kerestem az Igazságot, a választ az élet nagy kérdéseire. Több 'spirituális' iskolába jártam, több irányzatot kipróbáltam, és mindig eljutottam egy olyan ponthoz, ahol éreztem, nem tudok azonosulni a tanítással... 2009-ben hallottam Imrét először beszélni. Azóta nem keresek más utat, nem járok tanfolyamokra, pedig folyamatosan bombáz a környezetem a 'jobbnál jobb' lehetőségekkel. Azóta minden évben részt veszek az elvonulásokon, és megtapasztaltam, hogy minden elvonulás jelentős változást hozott/hoz az életemben. Imre a Kozmikus Igazságot tanítja nekünk, ami által tudatossá válunk a Belső Világokra, s ugyanakkor megtanulunk harmonikusan élni a külvilágban úgy, hogy az Isteni Tervet, amiért leszülettünk ide, a Földre, végrehajtsuk."

"Imre a maga egyszerűségével, érthető magyarázataival adja át a Legmagasabb Tudást. A tőle kapott gyakorlatok boldogsággal, örömmel és alázattal töltik el szívünket, egyre magasabb régiókba emelve. Nincsenek szavak, melyekkel le lehetne írni azt a belső ragyogást, amit átélünk. Imre lehozza nekünk a Mennyek Országát."